รับสมัครด่วน ! วุฒิ ปวช-ปวส มีงานทำเงินเดือนสูงสุด 28,560 บาท/เดือน ตรวจสอบรายละเอียดเลย

วันนี้ทีมงาน HotNews69 มีงานดีดีมากฝากเพื่อนๆพี่ๆน้อง ที่มีวุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี ป.โท และกำลังหางานทำอยู่ ตอนนี้มีโอกาสแล้ว เงินเดือนสูง เพื่อนๆลองศึกษารายละเอียดเลย สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

 

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 28,560 บาท
  : ป.ตรี/ป.โท ทางสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์หรือ ป.โททางวิทยาศาสตร์ โดยต้องแสดงผลการลงทะเบียนเรียนวิชาด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผน การวิเคราะห์พัฒนาโครงการ การติดตามและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในระดับ ป.ตรี/ป.โท สำหรับผู้ที่จบระดับ ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และผู้ที่จบระดับ ป.โท ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท
  : วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. พยาบาล 3-5  ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท
  : วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
 4. พยาบาล 3-5  งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท
  : วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
 5. นักอรรถบำบัด 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท
  : วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 6. วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา
  : เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางการพยาบาล มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 7. นายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
  : วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่าทางสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 8. นักสัตวบาล 3-5 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
  : เพศชาย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพสัตว์
 9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 2 อัตรา
  : วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 10. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3-5 จำนวน 1 อัตรา
  : วุฒิ ป.ตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หรือบริษัทมาแล้ว
 11. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
  : วุฒิ ปวส. ทางการเงิน การบัญชี
 12. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
  : เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวส. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์
 13. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
  : วุฒิ ปวช./ปวส. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
 14. นายช่างไฟฟ้า 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
  : เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ โทรคมนาคม
 15. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
  : วุฒิ ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโยธา สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจหรือสาขาก่อสร้าง
 16. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
  : วุฒิ ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโยธา สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรมช่างสำรวจหรือสาขาก่อสร้าง
 17. นายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
  : เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th/ บัดนี้-15 มี.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ : thaijobsgovNews69 / รูปภาพจากอินเตอร์เน็ตทุกแหล่งที่มา ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
เรียบเรียง/ลำดับภาพโดย : HotNews69

Loading...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *